Законы

Основные изменения в налогообложении налогом на прибыль, которые вступили в силу с 1 января 2016 года: 1) В отношении ежеквартального декларирования налога на прибыль …

1. Налог на прибыль Законом № 71 изложен в принципиально новой редакции раздел III Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) относительно порядка исчисления налога …

Законы
166.53K 0

Основные проблемы украинской налоговой системы — это количество налогов, система их администрирования и налоговые ставки. Для решения этих проблем предлагает комплексный план изменений в …

Законы
20.8K 2

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у січні – червні 2014 року, Правління Національного банку України відзначає прискорення інфляції в Україні – приріст індексу …

Законы
2.69K 0

Розрахунки між юридичними особами та за участю фізичних осіб, пов’язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадять в безготівковій формі. Якщо інше не встановлено законом, …

Законы
4.19K 1

Проект государственного бюджета на 2015 года и план закупок на 2015 год должны быть опубликованы и представлены не позднее 15 сентября 2014 года. Правительство …

Законы
8.91K 0

Опрошенные эксперты, включая депутатов парламента, пока не видели официальную версию проекта закона о госбюджете на следующий год. Хотя согласно Бюджетному кодексу документ должен быть …

Законы
3.19K 0

Законом Украины от 04.07.2013 № 408-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования», которой вступает в силу с 1.09.2013 года, внесены …

Законы
4.16K 0

З 01.09.2013 р. наберуть чинності зміни, внесені до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення, якими запроваджено правила визначення цін для цілей оподаткування у зовнішньоекономічних …

Законы
2.45K 0

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох …

Законы
12.78K 0