Істотні зміни в оподаткуванні з 2014 року в Україні

1. Податок на прибуток підприємств

Зниження ставки податку на прибуток відбуватиметься поступово протягом трьох років. У 2014 році ставка податку становить 18%, у 2015 р. становитиме 17%, у 2016 р. – 16%.

Звітний період

Базовим податковим (звітним) періодом з податку на прибуток є календарний квартал або календарний рік. Всі платники податку на прибуток повинні звітувати до контролюючих органів за підсумками звітного року, тобто подавати річну декларацію з цього податку.

Виключенням є платники податку на прибуток, визначені в абзацах 8 та 9 пункту 57.1 Податкового кодексу. Тобто, платники авансових внесків з податку на прибуток, які за підсумками звітного року отримали прибуток, а за перший квартал поточного року не отримали прибуток або отримали збиток та платники, які за підсумками звітного року не отримали прибуток або отримали збиток, а за перший квартал поточного року отримали прибуток, повинні подати декларацію з податку на прибуток за підсумками першого кварталу, першого півріччя, трьох кварталів та за рік і повинні перерахувати авансові внески з цього податку відповідно до пункту 57.1 Податкового кодексу.

Оподаткування операцій з цінними паперами

З 1 січня 2014 року за операціями з цінними паперами та деривативами, придбаними до 1 квітня 2011 року, доходи та витрати визначаються відповідно до норм пунктів 153.4, 153.8, 153.9 статті 153 Податкового кодексу. Раніше такі операції відображалися в обліку за правилами, які діяли на дату придбання таких цінних паперів.

При цьому, прибуток або збиток від розміщення боргових цінних паперів відображається у складі доходів або витрат того звітного податкового періоду, у якому відбулося погашення або викуп таких цінних паперів.

Збиток за операціями з цінними паперами, який обліковується на 01.01.2014 р., не враховується при визначенні фінансового результату за такими операціями за результатами звітних періодів 2014 року.

Відображення податкових різниць у фінансовій звітності

Починаючи із звітності за відповідні періоди 2014 року платники податку на прибуток мають право а не обов’язок відображати тимчасові та постійні податковіі різниці у складі фінансової звітності, яка подається до органів Міндоходів.

Облік нематеріальних активів

Обмежено термін експлуатації тих нематеріальних активів, на які у правовстановлюючих документах не встановлено строку їх експлуатації. Для таких нематеріальних активів термін експлуатації визначається платником податку самостійно, і він не повинен становити менше 2 та більше 10 років безперервної експлуатації. Раніше такий строк становив 10 років.

Оподаткування безнадійної заборгованості

 Прострочена кредиторська заборгованість юридичної особи, яка непогашена внаслідок недостатності майна боржника, для погашення якої були вжиті заходи примусового стягнення майна боржника, вважається безнадійною. До цього часу безнадійною вважалась лише тільки така заборгованість фізичних осіб.

Порядок визначення доходів та витрат підприємствами житлово-комунального господарства

З 1 січня 2014 року зупиняється дія пункту 13 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, згідно з яким збільшення доходів житлово-комунальних підприємств від надання житлово-комунальних послуг здійснювалось за датою надходження коштів від споживачів. Відповідно витрати на придбання товарів, робіт, послуг у собівартості реалізованих житлово-комунальних послуг визначалися по мірі їх оплати.

Починаючи з 2014 року дохід та відповідно витрати від надання послуг та виконання робіт житлово-комунальними підприємствами буде визначатися у загальному порядку, за датою складання акта або іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

2. Податок на додану вартість

Протягом 2014 року діятиме ставка з ПДВ 20%. Зниження ставки податку до 17% перенесено на 2015 рік.

Податкова накладна

З переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної вилучено номер та дату митної декларації.

З 01.01.2014 р. у разі відмови постачальника товарів, послуг надати покупцю податкову накладну або порушення порядку її виписки чи реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних за покупцем зберігається право на подання заяви зі скаргою на такого постачальника протягом 60 календарних днів наступних за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі.

Новий реєстр виданих та отриманих податкових накладних

З 01.01.2014 р. реєстр виданих та отриманих податкових накладних слід вести за новою формою, затвердженою Наказом Міндоходів України від 22.11.2013 р. №708.

При цьому реєстр виданих та отриманих податкових накладних за грудень 2013 року слід подати до органів Міндоходів не пізніше 20 січня 2014 р. за старою формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 17.12.2012 р. №1340.

База оподаткування ПДВ

З 01.01.2014 р. суми неустойки (штрафів та/або пені), 3% річних та інфляційні, отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань, не включаються до складу договірної (контрактної) вартості, а отже, і до бази оподаткування ПДВ.

Пільги з ПДВ

Продовжено до 1 січня 2015 року дію пільг з ПДВ за операціями з постачання:

— необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки та операції з їх імпорту (п. 16 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);

— відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також їх імпорту (п. 23 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);

— автомобілів швидкої медичної допомоги, які придбані за рахунок коштів бюджетів і призначені для використання закладами охорони здоров’я (п. 25 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).

Стала постійною пільга з постачання зернових та технічних культур, крім їх першого постачання сільгоспвиробниками та підприємствами, які придбали такі культури у сільгоспвиробників, яка перенесена в п. 197.21 ПКУ. Раніше ця пільга діяла до 31 грудня 2013 року і була встановлена в п. 15 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ.

Введено нову тимчасову пільгу до 2015 року на постачання й імпорт паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД (п. 23 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).

Скасовано пільгу для ввезення на митну територію України природного газу за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (її містив п. 197.14 ПКУ). Таким чином, під час увезення природного газу слід сплачувати «імпортний» ПДВ.

Бюджетне відшкодування ПДВ можна перенести в майбутні податкові періоди

Платникам ПДВ надано право на отримання бюджетного відшкодування коштами у майбутніх звітних (податкових) періодах (змінено п. 200.6 ПКУ). З даного пункту ПКУ виключена норма, яка передбачала, що якщо платник податку прийняв рішення про зарахування повної або часткової належної йому суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов’язань з цього податку, то зазначена сума не враховувалася при розрахунку бюджетного відшкодування у наступних податкових періодах.

Прискорене бюджетне відшкодування ПДВ платникам з позитивною податковою історією

З 01.01.2014 р. камеральна перевірка звітності з ПДВ платників податків із позитивною податковою історією проводитиметься протягом 5 календарних днів із дня її подання (п. 200.22 ПКУ) проти 30 календарних днів, що настають за граничним терміном подання декларації із цього податку — для інших платників податку.

До платників податків із позитивною податковою історією відносяться платники, які протягом 36 попередніх місяців відповідали таким критеріям:

— стосовно них не було рішення органу доходів і зборів про анулювання реєстрації платником ПДВ;

— вони своєчасно подавали звітність із ПДВ;

— платник податку відповідає встановленим п. 200.19 ПКУ критеріям, які надають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ.

Порядок сплати податкового зобов’язання переробними підприємствами

У 2014 році переробні підприємства позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань і податкового кредиту звітного періоду, визначену в декларації з ПДВ (код «0140») сплачуватимуть:

— 50% до спецфонду Держбюджету (ряд. 25.1);

— 50% на спецрахунок (ряд. 25.2).

Нова звітність з ПДВ

Починаючи із звітності за січень 2014 року або 1 квартал 2014 року Декларацію з ПДВ слід подавати за новою формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013 р. №678.

Для спрощення процедури заповнення податкової декларації з ПДВ Міндоходів розроблено відповідну покрокову інструкцію, в якій розписано порядок заповнення кожного рядка Декларації.

Детальніше: Інструкція заповнення податкової декларації з ПДВ.

3. Акцизний податок

Новий акцизний податок на переобладнані транспортні засоби

 З 01.01.2014 року запроваджено сплату акцизного податку у випадку переобладнання ввезеного в Україну непідакцизного вантажного транспортного засобу (товарної позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД) у легковий автомобіль, призначений для перевезення пасажирів (товарної позиції 8703 за УКТ ЗЕД).

При реєстрації або перереєстрації переобладнаного транспортного засобу доведеться пред’являти квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Спирт та алкогольні напої

З 01.01.2014 року підвищуються ставки акцизного податку на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) з 29 гривень до 32 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

З 01.04.2014 р. до 31.12.2015 р. вищезазначена ставка збільшується з 32 гривень до 56,42 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

З 01.03.2014 р. збільшуються ставки акцизного податку на рівні 14 % на алкогольні та слабоалкогольні напої, вина натуральні з додаванням спирту, ігристі та газовані, спирт етиловий, товарні позиції яких наведені в п.п. 215.3.1 п. 215.3 ПКУ (крім пива та сидру і перрі).

Не змінилися ставки акцизного податку на:

— пиво, вироблене із солоду (товарної позиції 2203 00 УКТ ЗЕД), яка становить 0,87 грн. за 1 літр;

— на сидр і перрі (без додавання спирту) – 0,50 грн. за 1 літр.

Тютюнові вироби

З 01.01.2014 р. збільшуються ставки акцизного податку на тютюнові вироби:

— за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 „Сигарети без фільтра, цигарки” з 72,70 грн. до 77,50 грн. за 1 тис. шт.;

— за кодом товару УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 „Сигарети з фільтром” – з 162,60 грн. до 173,20 грн. за 1 тис. шт.

Мінімальне акцизне податкове зобов’язання становитиме 101,60 грн. за 1 тис. шт. сигарет без фільтра і цигарок та 231,70 грн. за 1 тис. шт. сигарет з фільтром. Відсоткова акцизна ставка залишається без змін – 12%.

4. Податок на доходи фізичних осіб

Відповідальність за помилки у формі 1-ДФ

З 01.01.2014 р. за самостійне виправлення помилок у формі №1ДФ не застосовуватимуть штрафи в розмірі:

510 грн. (1020 грн. за повторне порушення протягом року) за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями чи з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо:

— такі недостовірні відомості або помилки не призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку;

— самостійне виправлення недостовірних відомостей або помилок у податковій звітності здійснене у зв’язку з проведеним відповідно до п. 169.4 ПКУ перерахунком;

25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті (50% вдруге та 75% втретє) за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб, якщо помилка виявлена під час проведення перерахунку відповідно до п. 169.4 ПКУ.

Визначення статусу резидента

З 01.01.2014 р. особа, що має право постійного проживання за кордоном, вважається такою, що не проживає в Україні, а малолітні особи тепер фігурують у п.п. 179.4, 179.6 ПКУ поруч із неповнолітніми особами. Тобто вони звільняються від обов’язку подання декларації про майновий стан і доходи. Натомість такий обов’язок за них виконують їхні опікуни чи піклувальники.

Декларування доходів громадян

Міністерство доходів і зборів України наказом від 11.12.2013 р. №793 затвердило нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо заповнення такої декларації.

Граничний термін подання декларації за 2013 рік — 30 квітня 2014 року.

5. Єдиний соціальний внесок

Розмір внеску у 2014 році

Проектом Закону України «Про Державний бюджет на 2014 рік» заплановано розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2014 р. залишити на рівні грудня 2013 року в розмірі 1218 грн., на 01.07.2014 р. – 1250 грн., на 01.10.2014 р. – 1301 грн.

При умові затвердження мінімальної зарплати в зазначених розмірах мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для підприємців у 2014 році становитиме: з січня по червень — 422,65 грн., з липня дo вересня — 433,75 грн., з жовтня дo грудня — 451,45 грн.

Максимальний розмір внеску для підприємців становитиме не більше, ніж внесок, нарахований на 17-разовий прожитковий мінімум на працездатну особу, тобто з січня по червень — 7184,98 грн., з липня дo вересня — 7373,75 грн., з жовтня до груденя — 7674,60 грн.

Посвідчення застрахованої особи

З 01.01.20014 р. вступили в силу норми статті 22 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» вiд 08.07.2010 р. №2464-VI, якою встановлено застосування посвідчень застрахованої особи. Наявність такого посвідчення з 2014 року обов’язкова. За відсутність посвідчень несе відповідальність роботодавець.

6. Єдиний податок

Ставка єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп розраховується виходячи з розміру мінімальної заробітної плати нa 1 січня податкового року та затверджуються місцевими радами.

Відповідно ставки єдиного податку на 2014 рік становлять:

— для першої групи єдиного податку — в межах від 1 до 10 % розміру мінімальної заробітної плати, тобто від 12,18 дo 121,80 грн.;

— для другої групи єдиного податку — в межах від 2 до 20 % розміру мінімальної заробітної плати, тобто від 24,36 дo 243,60 грн.

Ставки єдиного податку для інших груп платників встановлені Кодексом у відсотках від доходу :

3% — третя, четверта групи застосовується платниками ПДВ;

5 % — третя, четверта групи — неплатниками ПДВ;

5% — п’ята, шоста групи — платниками ПДВ;

7 % — п’ята, шоста групи — неплатниками ПДВ .

З 1 січня 2014 року скасовуються Свідоцтва платників єдиного податку. Реєстрація платників єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Реєстру платників єдиного податку.

7. Ставки екологічного податку

З 01.01.2014 року ставки екологічного податку становлять 100% від ставок, передбачених статтями 243-246 ПКУ. Протягом 2013 року такі ставки становили 75% від ставок, передбачених статтями 243-246 ПКУ (п.2 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення ПКУ).

8. Нова книга обліку доходів і витрат для підприємців «загальносистемників»

Підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – само зайняті особи), з 1 січня 2014 року зобов’язані вести нову Книгу обліку доходів і витрат за формою, затвердженою наказом від 16.09.2013 р. №481 (далі – Книга).

Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді.

Для ведення Книги в електронній формі самозайнята особа зобов’язана: отримати посилені сертифікати відкритих ключів, укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом сформувати заяву на отримання Книги та надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку.

Книга ведеться лише самозайнятими особами. Якщо самозайнята особа використовує працю найманих осіб, то найманими особами книга не ведеться.

За порушення порядку ведення книги статтею 164 КпАП передбачено застосування адмінштрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.).

9. Відповідальність за неподання електронної звітності з РРО

З 01.01.2014 р. за неподання до органів доходів і зборів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО дротовими або бездротовими каналами зв’язку, до суб’єктів господарювання застосовуються штрафні санкції в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

10. Податок на нерухомість

Нарахований за 2013 рік податок на нерухоме майно буде сплачуватись фізичними особами у 2014 році. Податкові повідомлення-рішення для сплати податку надсилатимуться фізичним особам органами доходів і зборів до 1 липня 2014 року. Сплатити податок фізичні особи зобов’язані протягом 60 календарних днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення контролюючого органу. Реквізити для сплати податку вказуються контролюючим органом в податковому повідомленні-рішенні.

При нарахуванні податку не оподатковується житлова площа нерухомості:

— для власників квартир — сумарна житлова площа яких не перевищує 120 кв. м;

— для власників будинків — сумарна житлова площа яких не перевищує 250 кв. м;

— для власників квартир та будинків — до 370 кв. м.

Пільги зі сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Источник: Министерство доходов и сборов Украины


Компания “Азовкабель-Киев”, ведущее предприятие электротехнической промышленности в Украине — страница

Обсуждение на Facebook