Командировки по Украине и за границу в 2017 году

До оподатковуваного доходу платника податку – фізичної особи не включаються витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон — не вище 80 євро (Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні № 1797-VIII від 21 грудня 2016 року) за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день. Тепер необхідна наявність документальних доказів перебування особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні.

Виходячи з рівня мінімальної зарплати в 2017 та 2016 роках можна обчислити граничний розмір добових:

Добові по Україні (2017) = 3200,00 * 0,10 = 320,00 гривень.
Добові за кордон (2017) <= 80 євро. Добові по Україні (2016) = 1378,00 * 0,20 = 275,60 гривень. Добові за кордон (2016) = 1378,00 * 0,750 = 1033,50 гривень.

Обсуждение на Facebook