Международные стандарты аудита (МСА) ISA

Международные стандарты аудита (МСА) (англ. International Standards on Auditing (ISA)) — международные профессиональные стандарты для осуществления аудиторской деятельности. Издаются Международной федерацией бухгалтеров (МФБ), англ. International Federation of Accountants (IFAC) — глобальная организация бухгалтеров, основанная в 1977 году.

В её состав входят более 170 членов из более, чем 125 стран и юрисдикций, объединяющих свыше 2,5 миллионов бухгалтеров, занятых в общественной практике, промышленности, торговле, управлении и академической деятельности.

Через советы, входящие в МФБ, а именно, Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации, англ. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) — независимый орган, разрабатывающий стандарты аудита, обзорные проверки и другие задания, позволяющие контролировать и гарантировать качество аудиторской деятельности во всём мире; организация устанавливает международные стандарты в области этики, аудита, образования и бухгалтерского учёта в общественном секторе.

На основе международных стандартов регламентируется аудиторская деятельность и в Украине.

Новейшая редакция справочника доступна по этой ссылке, и включает в себя последние обновления (на англ.).

В приложении доступна украинская версия МСА 2010 года, а также МСА издания 2012 и 2013 на английском:

1. КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ
Частина А — Загальне застосування кодексу етики професійних бухгалтерів (КЕПБ)
Частина Б — Професійні бухгалтери-практики
Частина В — Професійні бухгалтери в бізнесі

2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
3. АУДИТ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Загальні принципи та відповідальність
МСА (ISA) 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту»
МСА (ISA) 210 «Узгодження умов виконання завдань з аудиту»
МСА (ISA) 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності»
МСА (ISA) 230 «Аудиторська документація»
МСА (ISA) 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»
МСА (ISA) 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності»
МСА (ISA) 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями»
МСА (ISA) 265 «Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу

Оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені ризики
МСА (ISA) 300 «Планування аудиту фінансової звітності»
МСА (ISA) 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»
МСА (ISA) 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту»
МСА (ISA) 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики»
МСА (ISA) 402 «Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги»
МСА (ISA) 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту»

Аудиторські докази
МСА (ISA) 500 «Аудиторські докази»
МСА (ISA) 501 «Аудиторські докази — додаткові міркування щодо відібраних елементів»
МСА (ISA) 505 «Зовнішні підтвердження»
МСА (ISA) 510 «Перші завдання з аудиту — залишки на початок періоду»
МСА (ISA) 520 «Аналітичні процедури»
МСА (ISA) 530 «Аудиторська вибірка»
МСА (ISA) 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації»
МСА (ISA) 550 «Пов’язані сторони»
МСА (ISA) 560 «Подальші події»
МСА (ISA) 570 «Безперервність»
МСА (ISA) 580 «Письмові запевнення»

Використання роботи інших фахівців
МСА (ISA) 600 «Особливі міркування — аудит фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів)
МСА (ISA) 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів»
МСА (ISA) 620 «Використання роботи експерта аудитора»

Аудиторські висновки та звітність
МСА (ISA) 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»
МСА (ISA) 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»
МСА (ISA) 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»
МСА (ISA) 710 «Порівняльна інформація — відповідні показники і порівняльна фінансова звітність»
МСА (ISA) 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»

Спеціалізовані сфери
МСА (ISA) 800 «Особливі міркування — аудит фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення»
МСА (ISA) 805 «Особливі міркування — аудит окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту»
МСА (ISA) 810 «Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності»

Положення з міжнародної практики аудиту
1000 «Процедури міжбанківського підтвердження»
1004 «Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів»
1006 «Аудит фінансової звітності банків»
1010 «Розгляд екологічних питань при аудиті фінансової звітності»
1012 «Аудит похідних фінансових інструментів»
1013 «Електронна комерція: вплив на аудит фінансової звітності»

4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАВДАНЬ З ОГЛЯДУ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
2400 «Завдання з огляду фінансової звітності»
2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб’єкта господарювання»

5. ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО НЕ Є АУДИТОМ ЧИ ОГЛЯДОМ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації»
3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації»
3402 «Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги»

6. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СУПУТНІХ ПОСЛУГ
4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації»
4410 «Завдання з підготовки інформації для фінансової звітності»

Обсуждение на Facebook