Все про облікову політику: вимоги П(С)БО і МСФЗ

1.61K

22.12.2016 р., Київ — Завітайте на семінар «Облікова політика як конституція бухгалтерії: вимоги П(С)БО і МСФЗ»

Облікова політика — це основний внутрішній регламентуючий життя всього бухгалтерського обліку підприємства документ. За часи домінування податкового обліку цьому документу не приділялося достатньо уваги, бо його наявність, якість і повнота не створювали реальних ризиків для підприємств.

Останні події в сфері бухгалтерського обліку, які привели до відновлення його ролі за рахунок орієнтації оподаткування на бухгалтерський фінансовий результат, актуалізують питання формування Облікової політики.

Зазначене пояснюється тим, що ні П(С)БО, ні МСФЗ не можуть охопити всі деталі бухгалтерського обліку і зчаста надають альтернативи та вимагають самостійних рішень від підприємств. В результаті Облікова політика доповнює законодавчо-регуляторну основу формування фінансової звітності і розрахунку об’єкта оподатковування.

— Методичні засади формування облікової політики
— Вимоги П(С)БО 6 та МСБО 8
— Детальний аналіз елементів облікової політики з урахуванням вимог П(С)БО і МСФЗ (приклади, коментарі, рекомендації)
— Зміни облікової політики: можливі варіанти та порядок їх обліку та відображення у фінансовій звітності (приклади)

Зареєструватися та отримати детальну інформацію Ви зможете за телефонами: 067-904-66-46; 095-243-01-31

Зареєструватись зараз

Обсуждение на Facebook