Выписка налоговых накладных на неплательщиков НДС

Если поставщик осуществляет поставку товаров за наличность конечному потребителю, не являющемуся плательщиком НДС, то он имеет право выписывать одну общую НН по ежедневным итогам операций согласно п.8.4 Приказа № 1379:

8.4. Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі: здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку); виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами; надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника.

Обратите внимание: именно ежедневным! Выписка одной налоговой накладной за весь месяц для таких поставщиков Приказом № 1379 не предусмотрена.

Если же среди покупателей, приобретающих товар за наличность, окажется «представитель предприятия», то есть такой покупатель заявит о желании получить на свою покупку НН, то поставщик обязан ему такую НН предоставить согласно п.7 Приказа № 1379:

7. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу їх отримувача. У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

При этом в общий итог операций за день соответствующая продажа, на которую была выписана отдельная налоговая накладная, повторно включаться не будет.

При этом каких-либо дополнительных пояснений в отношении особенностей оформления «общей» за день НН Приказ № 1379 не содержит. Поэтому заполнять в ней те или иные реквизиты налогоплательщик может по своему усмотрению. Тем более, что оба экземпляра такой НН останутся у продавца и будут служить основанием для отражения его налоговых обязательств.

В то же время, необходимо учитывать, что если покупатели, не являющиеся плательщиками НДС, осуществляют безналичную оплату товаров/услуг, то на каждого из них оформляется отдельная НН. При этом в строках «Индивидуальный налоговый номер покупателя» и «Номер свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость (покупателя)» согласно п.8.1 Приказа № 1379 «проставляется ноль» (сколько при этом должно быть нулей: один или по количеству клеточек – поставщик может решить сам) .

Также, согласно п.8.2 Приказа № 1379:

8.2. У разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України: у рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» відображається умовний ІПН «300000000000», а у разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Податкового Кодексу, — умовний ІПН «200000000000»; у рядку «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.

Поскольку больше никаких особенностей оформления таких налоговых накладных Приказом № 1379 не предусмотрено, то логично предположить, что все остальные реквизиты такой налоговой накладной заполняются в обычном порядке (в т.ч. проставляется наименование такого покупателя).

Обсуждение на Facebook